անձայն

անձայն

Manandean 1928: 116

Եմես.

Dasnabedian 1995: 413

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Colophon 1,12
sans voix

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՁԱՅՆ — (ի, ից.) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c ա. ἅφωνος voce destitutus, mutus Պակասեալ ʼի ձայնէ. անշշունչ. անմռունչ. անբարբառ. ձան չունեցօղ՝ չհանօղ. ... *Այնչափ ազգ ձայնից են յաշխարհի, եւ ոչինչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԱՅՆՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0190 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 11c, 12c, 13c գ. ἁφωνία, ἁφασία privatio vocis, silentium, loquendi impotentia, stupor Անձայն կամ անբարբառ գոլն. պակասութիւն ձայնի. եւ անխօսութիւն. լռութիւն. պապանձումն. եւ ապշութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՄՌՈՒՆՉ — (մռնչի կամ չոյ, ից, կամ ոց.) NBH 1 0205 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ἅφωνος, ἅλογος voce carens, irrationalis Որ ոչ մռնչէ. անձայն. անբարբառ. անբան. լուռ. մունճ. ... *Իբրեւ զորոջ առաջի կտրչի անմռունչ կայ. Ես. ՟Ծ՟Գ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0026 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c գ. νεύμα nutus Ակնարկելն ըստ ՟Ա. նշ: Նշան կամաց. ազդումն. հրաման անձայն. ... *Զգովութիւնն՝ ակնարկութեան աչօք, քան գլխոյ՝ ազդելով. Փիլ. տեսական.: *Ակնարկութեամբ զամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՂԱԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 0032 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 10c, 12c չ. Աղաղակ բառնալ. գոչել. կարդալ. ἁλαλάζω, κράζω, βοάω, φωνέω clamo, vociferor, vocem edo, jubilo, invoco եւն կանչել՝ կանչւըռտել. ... *Աղաղակեաց ժողովուրդն, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՐՈՒԵՍՏ — (ի, ից.) NBH 1 0117 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c ա. ἅτεχνος arte carens, imperitus Որպէս անգէտ արուեստի. անտեղեակ. անվարժ. եւ ո՛չ ճարտար ոք. արհեստ չգիտցօղ. ... *Բժիշկ անարուեստ. Ածաբ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԹՐՈՒՆԴ — (դս.) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա.մ. ἁψοφητί sine strepitu Առանց թրնդիւն հանելոյ. անշշունջ. լռիկ. անձայն. սուս փուս. ... *Աստուած մինչ յանդունդս եւ ʼի ներքին ալս ոգւոց ʼի ներքս մտեալ անթրունդս. Փիլ. նխ. ՟բ.: *Անթրունդ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԼՌԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0158 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 9c, 10c ա. ἁσίγητος nonsilens, non tacens, incessabilis Որ ոչ լռէ. անլուռ. անդադար. *Անլռելեօք բերանովք գոչել. Դիոն. եկեղ.: *Անլռելի հնչմամբ. Շար.: *Քեզ բարեբանութիւն անլռելի:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱԳԱԳ — ( ) NBH 1 0177 Chronological Sequence: 10c ա. Ոյր չգուցէ հագագ. անշունչ. անշշունջ. անձայն. *Անհագագ ոմն, եւ անկենդան, եւ առ ամենայն հրաման նուազեալ. Նար. ՟Լ՟Դ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԱՅՆԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0189 Chronological Sequence: Early classical, 12c ա.մ. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆՁԱՅՆ) *Քան զկաւն եւս անարգագոյն ես, եւ անձայնական. Ոսկ. ես.: *Երկինք պատմեն զփառս Աստուծոյ յոյժ լռելեայն, եւ զարարածս հաստատութիւնն՝ անձայնական. Շ. իմ. եղակ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.